Theo đó, Công ty thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 666.666 cổ phần sở hữu tại CTCP Sông Đà – Hà Nội (Mã chứng khoán ASD) với giá trị chuyển nhượng là 5 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong quý IV/2021.

Danh mục Đầu tư cổ phiếu của DIG tính tới 30/9/2021

Được biết, tính tới 30/9/2021, DIG đang ghi nhận đầu vào CTCP Sông Đà – Hà Nội là đầu tư cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu 15% vốn điều lệ, tương ứng 600.000 cổ phiếu và giá trị là 6 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 538,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,27 tỷ đồng, đều giảm 44,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 58,18 tỷ đồng về 176,98 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 80,8%, tương ứng giảm 74,39 tỷ đồng về 17,62 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 41,7%, tương ứng tăng thêm 28,89 tỷ đồng lên 98,23 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 195,3%, tương ứng tăng thêm 10 tỷ đồng lên 15,1 tỷ đồng và các hoạt động

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.654,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và tăng 5,6%.

Được biết, trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 183,51 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 12,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu DIG tăng 2.900 đồng lên 68.300 đồng/cổ phiếu.

Tác giả Vũ Duy Bắc