Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu KBC
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn Viet Capital
Chi tiết Ngày: 23-05-2021 Trang: 6 Định dạng: Dung lượng: 272 KB
   
Tóm tắt

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) lên MUA từ KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu dựa trên phương pháp định giá RNAV thêm 12% lên 48.500 đồng/CP.