Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu TPB
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Chi tiết Ngày: 08-04-2021 Trang: 11 Định dạng: Dung lượng: 816.23 KB
   
Tóm tắt

Các hoạt động kinh doanh chính của TPB đã phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020 với NIM cao kỷ lục 4,50% vào Quý 4/2020, tăng trưởng tín dụng cao đạt 30,7% năm 2020 và CASA đạt 19,4%. Chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu là 1,18% và tổng tỷ lệ nợ có rủi ro (LAR) ở mức thấp nhất từ trước đến nay là 2,54%. Đệm dự phòng rủi ro được cải thiện đáng kể - Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 134% năm 2020 so với 98% năm 2019. Hệ số CAR (Basel II) tốt ở mức 12,95% (Hệ số CAR vốn Cấp 1 hợp nhất ở mức 10,04%), giúp TPB duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong những năm tới