Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo ngành ngân hàng
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn YSVN
Chi tiết Ngày: 05-09-2021 Trang: 14 Định dạng: Dung lượng: 1.3 MB
   
Tóm tắt

CTCK cho rằng nhà đầu tư cần quan tâm đến lãi dự thu và chênh lệch thu nhập lãi giữa báo cáo dòng tiền vào báo cáo thu nhập.Chênh lệch thu nhập lãi giữa báo cáo dòng tiền vào báo cáo thu nhập có thể báo hiệu lợi nhuận có khả năng bị điều chỉnh giảm trong tương lai, vì đây là dấu hiệu cho thấy khoản nợ quá hạn có khả năng sẽ gia tăng.