Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu TRA
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn SSI
Chi tiết Ngày: 11-09-2021 Trang: 7 Định dạng: Dung lượng: 313.37 KB
   
Tóm tắt

Hưởng lợi từ siết chặt quy định về thực phẩm chức năng, mở rộng thuốc tân dược và kiểm soát chi phí SG&A hiệu quả hơn Luận điểm đầu tư: Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu TRA với giá mục tiêu là 101.000 đồng/cp, tăng 29% so với mức giá ngày 23/8/2021. Động lực đầu tư chính đối với TRA là: (1) Tiến độ nghiên cứu phát triển thuốc đông dược và thực phẩm chức năng (TPCN) bắt đầu có kết quả tích cực, trong khi hưởng lợi từ việc thắt chặt thị trường TPCN trong nước, (2) tỷ lệ chi phí SG&A/ doanh thu giảm với doanh thu/sản phẩm mới cải thiện, (3) sản xuất thuốc tân dược sẽ tăng lên trong 2021 và 2022 nhờ những sản phẩm chuyển giao công nghệ từ Daewoong Pharma. Ngoài ra, doanh thu từ hàng thương mại & nhập khẩu ủy thác (NKUT) ước tính tăng đáng kể với các hợp đồng ký mới phân phối cho JW, CKD & các thương hiệu TPCN khác. Chúng tôi ước tính tổng doanh thu của TRA đạt 2.190 tỷ đồng (+15% YoY) trong 2021 và 2.540 tỷ đồng (+16% YoY) trong 2022. Lợi nhuận ròng ước tính đạt 275 tỷ đồng (+26%) trong 2021 & 353 tỷ đồng (+29%) trong 2022. Tăng trưởng lợi nhuận ròng bắt đầu hồi phục từ 2021 sau khi đi ngang từ 2015-2020, nhờ cạnh tranh giảm và danh mục sản phẩm đa dạng hóa, chúng tôi ước tính mức tăng giá 29% của TRA là khả thi, đặc biệt so với các công ty cùng ngành.