Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu DHA
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn MBS
Chi tiết Ngày: 11-09-2021 Trang: 7 Định dạng: Dung lượng: 408.11 KB
   
Tóm tắt

Chúng tôi xác định giá mục tiêu cho DHA là 55,600 đồng (tăng 15% so với mức tham chiếu ngày 07/09/2021) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, phản ánh kỳ vọng về kết quả kinh doanh khởi sắc trong dài hạn nhờ chính sách phát triển đầu tư công.