Platfin giữ nguyên quan điểm theo "Nhận định thị trường tuần từ 13/09/2021 đến 17/09/2021", thị trường vẫn trong xu hướng tăng và tiến tới chinh phục mốc 1400 như đã nhận định. Tuy nhiên tại vùng kháng cự 1375-1380 thị trường có thể có phiên điều chỉnh, nhà đầu tư canh hạ tỷ lệ margin và theo dõi cơ hội để cơ cấu lại danh mục đầu tư vào mã cổ phiếu đã được khuyến nghị tại tuần từ 13/09/2021 đến 17/09/2021: https://platfin.vn/stock/detail/nhan-dinh-thi-truong-tuan-tu-13092021-den-17092021

Theo Hưng Nguyên