Sau phiên buổi sáng không vượt được ngững kháng cự 1350, nhà đầu tư chốt lời khiến VNindex thu hẹp đà tăng về cuối phiên. Platfin nhận định việc giảm điểm này VNindex chỉ mang tính kỹ thuật thuần túy không ảnh hưởng đến xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, nhóm cổ phiếu đáng chú ý là chứng khoán, thép và cổ phiếu xuất khẩu, bán lẻ, việc giảm tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên thực hiện khi VNindex mất vùng giá 1330.

Các cổ phiếu được Platfin khuyến nghị mua cho tuần từ 9/8/2021 đến 13/8/2021 tham khảo tại: https://platfin.vn/stock/detail/co-phieu-can-quan-tam-tuan-tu-13-1792021

Hưng Nguyên