Theo đó, ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty đăng ký mua 300.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,32% lên 0,74% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2021 đến 4/1/2022.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Minh Khánh, Phó Tổng Giám đốc vừa mua vào 200.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,35% lên 0,63% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từu 2/11 đến 30/11.

Ngược lại, bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc đăng ký toàn bộ 1.203.475 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,68% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, NDN ghi nhận doanh thu đạt 202,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 57,8% và 53,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,3% lên 41,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 57% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 110,3 tỷ đồng về còn 83,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 36,7%, tương ứng tăng 14,8 tỷ đồng lên 55,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 1.781,3%, tương ứng tăng 28,5 tỷ đồng lên 30,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 60,7%, tương ứng giảm 10,2 tỷ đồng về 6,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong quý III/2021 giảm chủ yếu do hụt doanh thu kinh doanh chính, cũng như chi phí tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 437,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 36,3% và 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu NDN giảm 400 đồng về 22.500 đồng/cổ phiếu.