1. Các cổ phiếu trong thời gian tăng giá hay giảm giá, đều theo nhóm ngành, cổ yếu tố cơ bán kích hoạt giá cổ phiếu thị trước hay sau những cổ phiếu nhóm ngành sẽ đều tăng.
  2. Những cổ phiếu dẫn dắt sẽ đại diện cho nhóm chung
  3. Nếu có những cổ phiếu bật tăng trở lại, hãy cẩn trọng khi đang bán khống
  4. Khi đầu cơ mua cổ phiếu mạnh và dẫn đầu thị trường, không mua những cổ phiếu yếu kém. Một trong những lưu ý không phải cổ phiếu nào cũng dẫn đầu thị trường, đôi khi những cổ phiếu vốn hóa nhỏ làm ăn tốt lại vươn lên dẫn đầu.
  5. Các cổ phiếu dẫn đầu sẽ theo từng giai đoạn, khi nhóm cổ phiếu dẫn đầu cũ sẽ thiết lập đỉnh ngắn hạn, sẽ có nhóm cổ phiếu dẫn đầu mới thay thế
  6. Động thái của nhóm cổ phiếu là một nhân tố quan trọng để xác định xu hướng thị trường.Sưu tầm

Hưng Nguyên