Chung khoan tai chinh
Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới T8/2021
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn MB
Chi tiết Ngày: 30-08-2021 Trang: 10 Định dạng: Dung lượng: 414.89 KB
   
Tóm tắt

Tính đến giữa tháng 8/2021, ít nhất một liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm chủng cho hơn 30% dân số thế giới và 16,2% dân số thế giới đã được chủng ngừa đầy đủ. Trên toàn cầu, 4,25 tỷ liều vắc-xin đã được phân phối, với 38,47 triệu liều đang được sử dụng mỗi ngày.