Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích ngành hàng không
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn VND
Chi tiết Ngày: 28-10-2022 Trang: 8 Định dạng: Dung lượng: 1.05 MB
   
Tóm tắt

Triển vọng ngành sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của khách quốc tế. Đây là thời điểm tốt để tích lũy các cổ phiếu hàng không với định giá hấp dẫn và có kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới ...