Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu PVD
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn MB
Chi tiết Ngày: 29-08-2021 Trang: 5 Định dạng: Dung lượng: 595.6 KB
   
Tóm tắt

Định giá cổ phiếu ở mức 20.800 đồng/cổ phần, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PVD của Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí

Tình hình hoạt động cho thuê giàn khoan: Trong quý I hoạt động của các giản khoan bị giãn dừng nhiều, hiệu suất hoạt động ở mức thấp, sang đến quý II, các hợp đồng mới đã mang lại việc làm nhiều hơn, các giàn khoan hoạt động cho các chủ dự án trong nước gồm Vietsovpetro, KrisEni, JOC Hoàng Long, Cửu Long. Tính trung bình 6 tháng đầu năm hiệu suất làm việc các giàn ở mức 77%.

Hoạt động kỹ thuật giếng khoan: Hoạt động kỹ thuật giếng khoan trong kỳ cũng chậm lại so với cùng kỳ 2020, các hoạt động cung cấp nhân lực khoan, dịch vụ cơ khí cũng gặp phải nhiều khó khan do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, chi phí tăng cao.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.662 tỷ đồng, bằng 53% so với cùng kỳ 2020 và đạt 38% kế hoạch năm, trong đó doanh thu dịch vụ khoan giảm 74%, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan giảm 43%. Doanh thu giảm do các hoạt động trong kỳ vẫn gặp những khó khăn, ít hợp đồng, giá cước thấp và không có giàn khoan thuê ngoài.

Lĩnh vực dịch vụ khoan vẫn hoạt động dưới giá vốn, với mức lỗ gộp là 60 tỷ đồng, trong khi đó lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật giếng khoan vẫn giữ được hiệu quả với biên lợi nhuận gộp đạt 19.7% so với mức 18.6% svck. Tổng lãi gộp 6 tháng đạt 84 tỷ đồng, giảm mạnh 61% svck.

Trong kỳ, công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng khó đòi thêm 35 tỷ đồng, trong đó trích 28 tỷ đồng/tổng 94 tỷ đồng nợ xấu cho hợp đồng với KrisCapuchia.

Doanh thu giảm, chi phí dự phòng tăng, kết quả làm cho 6 tháng đầu năm công ty lỗ trước thuế 59 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 67 tỷ đồng, lỗ dành cho cổ đông công ty mẹ lên đến 96 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, với các hợp đồng cho thuê giàn khoan đã được ký kết, chúng tôi kỳ vọng hoạt động của công ty sẽ khả quan hơn. Các giàn khoan JackUp hiện cơ bản có việc làm đến hết năm 2021, khả năng công ty cũng sẽ phải thuê thêm giàn trong quý IV cho hoạt động khoan trong nước. Ngoài ra từ tháng 10, giàn PVD V sẽ chính thức hoạt động trở lại với hợp đồng khoan tại Brunei.

Chúng tôi cũng có cuộc trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn dịch Covid19 đang diễn biến xấu và được biết không có nhiều ảnh hưởng do hoạt động khoan, dịch vụ khoan chủ yếu trên biển và đội ngũ kỹ sư, lao động kỹ thuật được đảm bảo an toàn, cách ly hoàn toàn với dịch bệnh.