Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đầu tư công
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn VND
Chi tiết Ngày: 25-03-2023 Trang: 9 Định dạng: Dung lượng: 570.79 KB
   
Tóm tắt

12 gói thầu đầu tiên tại Cao tốc Bắc-Nam (CTBN) giai đoạn 2 với tổng giá trị lên tới 52.280 tỷ đồng đã chính thức được khởi công từ ngày 01/01/2023.

Chúng tôi dự báo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt khoảng 630 nghìn tỷ đồng, tăng 20-25% so với thực tế 2022, qua đó thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành.

Chúng tôi ưa thích C4G và PLC trong khi VCG và HHV ở danh mục theo dõi