Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu QTP
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn TPS
Chi tiết Ngày: 11-06-2023 Trang: 9 Định dạng: Dung lượng: 426.6 KB
   
Tóm tắt

TPS kết hợp 3 phương pháp DCF, P/E và P/B để đưa ra giá mục tiêu của QTP là 19,600 đồng/cp, upside 31.5% so với giá đóng cửa ngày 01/03/2023. Theo đó, QTP đang giao dịch ở mức P/E khoảng 8.6 lần và P/E forward khoảng 7.2 lần, thấp hơn mức bình quân lịch sử 11.2 lần và mức bình quân nhóm nhiệt điện 11.5 lần.