Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu HDB
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn MBS
Chi tiết Ngày: 25-03-2023 Trang: 7 Định dạng: Dung lượng: 812.6 KB
   
Tóm tắt

Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2022 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – sàn HOSE) tăng 31,1% so với năm trước đó, với động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần và ngoài lãi đều tăng mạnh. Khoản thu nhập lãi thuần tăng 30%, và thu nhập ngoài lai tăng 38%. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp trên thị trường chứng khoán năm 2022, khoản lợi nhuận từ mảng hoạt động kinh doanh chứng khoán ghi nhận gần 17 tỷ đồng, giảm 83,2%. Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 53%, gần 3 nghìn tỷ đồng, giúp khoản thu ngoài lãi đạt 3.960 tỷ đồng (tăng 38%). Chất lượng tài sản ổn định. Tỷ lệ nợ xấu tăng 2 điểm cơ bản, đạt 1,67%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 70,4%. NIM năm 2022 cao nhất trong hoạt động lịch sử của công ty nhờ có hệ sinh thái phát triển toàn diện. Ngân hàng có tổng tài sản đạt 416.273 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 25,7% trong năm 2022, đạt gần 268 nghìn tỷ đồng (đã bao gồm khoản đầu tư TPDN)