Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu GEG
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn VCBS
Chi tiết Ngày: 11-06-2023 Trang: 6 Định dạng: Dung lượng: 675.66 KB
   
Tóm tắt

Chúng tôi đánh giá GEG là công ty có tiềm năng hưởng lợi nhất từ các chính sách giá bán mới cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp cùng kế hoạch đầu tư các dự án NLTT khá tham vọng. Dòng tiền hoạt động từ các dự án về tốt đảm bảo cho việc trả nợ và các nhu cầu đầu tư mới.