Chung khoan tai chinh
Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo chiến lược năm 2022
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn ACBS
Chi tiết Ngày: 03-04-2022 Trang: 74 Định dạng: Dung lượng: 4.06 MB
   
Tóm tắt

Làn sóng dịch bệnh lần 4 tại Việt Nam gây nhiều tổn hại nhất xảy ra trong năm 2021 và kéo dài đến hết quý 3/2021, kéo GDP giảm 6,02% trong quý 3/2021. May mắn, dịch bệnh được kiểm soát cùng với việc nhanh chóng triển khai vắc xin và chiến lược mới “sống cùng COVID-19”, nền kinh tế Việt Nam dần mở cửa, thúc đẩy GDP cả năm 2021 tăng 2,58%. Dù các ca bệnh tiếp tục tăng cao nhưng các ca bệnh nặng và tỷ lệ tử vong giảm đáng kể nhờ vào vắc xin. Việt Nam ghi nhận mức CPI 1,84% - thấp nhất kể từ năm 2016 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% do Chính Phủ đề ra nhờ vào giá thực phẩm giảm, trong đó có thịt lợn.