BIDV

Tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV

Loại tiền huy động Số tiền tối thiểu mở sổ tiết kiệm
VND 50.000 VNĐ

- Đối tượng khách hàng:
   + Tiết kiệm VND: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài
   + Tiết kiệm bằng ngoại tệ: Cá nhân người Việt nam cư trú
- Loại tiền gửi: VND,USD, EUR, JPY
- Số dư tối thiểu: 500.000VND, 100 USD, 100 EUR,1.000.000 JPY
- Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 60 tháng
- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý
- Lãi suất huy động: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi (tham khảo biểu lãi suất)
Quay vòng tiền gửi tiết kiệm: Tài khoản tự động quay vòng với lãi suất xác định tại ngày đến hạn đối với hình thức trả lãi cuối kỳ, trả lãi định kỳ.

- Cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn tại BIDV
- Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
- Được tất toán trước hạn toàn bộ khi có nhu cầu.
- Được sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn để thanh toán tiền vay hoặc chuyển khoản sang tài khoản tại BIDV của chính chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu
- Được giao dịch tại tất cả các chi nhánh/ PGD của BIDV
- Được chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu
- Đa dạng phương thức nhận lãi:
- Lãi nhập gốc cuối kỳ
- Rút lãi bằng tiền mặt tại quầy giao dịch
- Lãi tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán (thẻ ATM) của Chủ tài khoản.

- Pháp lý khách hàng: CMND/thẻ căn cước công dân/ CMSQQĐND/Hộ chiếu còn hiệu lực
- Giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn

TƯ VẤN GỬI TIẾT KIỆM