Vietinbank

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank

Loại tiền huy động Số tiền tối thiểu mở sổ tiết kiệm
VND 50.000 VNĐ
Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00  - 0,20 0,00  -
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  3,10 0,00 0,10 3,00 0,00 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng  3,10 0,00 0,10 3,00 0,00 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng  3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng  3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng  4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
12 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng  5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng  5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
Trên 36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20

Lưu ý: Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước

 • Được gửi thêm hoặc rút tiền vào bất kỳ thời điểm và tại điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của ngân hàng.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND;
 • Được cung cấp dịch vụ thu/chi tiền gửi tiết kiệm tại nhà (nếu có nhu cầu);
 • Được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu;
 • Có thể ủy quyền cho người khác lĩnh lãi và rút tiền tiết kiệm;
 • Được sử dụng để cầm cố vay vốn tại ngân hàng;
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp
 • Được lựa chọn phương thức thanh toán lãi/gốc
 • Được gửi thêm hoặc rút tiền vào bất kỳ thời điểm và tại điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của ngân hàng.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND;
 • Được cung cấp dịch vụ thu/chi tiền gửi tiết kiệm tại nhà (nếu có nhu cầu);
 • Được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu;
 • Có thể ủy quyền cho người khác lĩnh lãi và rút tiền tiết kiệm;
 • Được sử dụng để cầm cố vay vốn tại ngân hàng;
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp
 • Được lựa chọn phương thức thanh toán lãi/gốc
 • Tham khảo bảng Lãi suất ngân hàng /Lãi suất tiết kiệm
 • CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.

TƯ VẤN GỬI TIẾT KIỆM