Agribank

Vay tiêu dùng hay vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo nhằm phục vụ các mục đích chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong cuộc sống như mua sắm đồ nội thất, chi phí đám cưới, mua sắm vật dụng trong gia đình... Tổ chức tín dụng sẽ dựa hoàn toàn vào uy tín của người đi vay để xác định năng lực trả nợ và quyết định cho vay hay không.

Mức vay tối đa

Lãi suất vay ưu đãi

Thời hạn vay tối đa

Lãi suất vay sau ưu đãi

Phí trả nợ trước hạn

-Loại tiền vay : VNĐ

-Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng;

- Mức cho vay: tối đa 80% chi phí;

- Lãi suất: cố định và thả nổi;

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba;

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

không có

 -Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn;

- Sổ hộ khẩu và CMND/hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh;

- Giấy đề nghị vay vốn;

- Giấy tờ chứng minh thu nhập;

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm (Trong trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba).

-Loại tiền vay : VNĐ

-Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng;

- Mức cho vay: tối đa 80% chi phí;

- Lãi suất: cố định và thả nổi;

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba;

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

ĐĂNG KÝ TƯ VÂN VAY VỐN MIỄN PHÍ