Vietinbank

Vay du học là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động du học hoặc chứng minh tài chính khi đi du học. Đối tượng khách hàng của sản phẩm vay vốn này là du học sinh hoặc thân nhân du học sinh có thu nhập, chứng minh được khả năng trả nợ khoản vay.

Mức vay tối đa

Lãi suất vay ưu đãi

Thời hạn vay tối đa

Lãi suất vay sau ưu đãi

Phí trả nợ trước hạn

- Đối tượng vay vốn: thân nhân của du học sinh/ du học sinh

- Tài sản bảo đảm: thuộc sở hữu của thân nhân du học sinh/ du học sinh/ bên thứ 3

- Gói sản phẩm bao gồm sản phẩm cốt lõi là sản phẩm cho vay du học) và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ khác (bảo hiểm, thanh toán, đổi ngoại tệ…)

- Gói cơ bản (sản phẩm cốt lõi và 02 -04 sản phẩm hỗ trợ):

 • Miễn phí: 01 lần Phí phát hành thẻ tín dụng, phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế; 12 tháng phí quản lý tài khoản
 • Ưu đãi đến 50% phí xác nhận số dư và nhiều các loại ưu đãi khác

- Gói nâng cao (sản phẩm cốt lõi và tối thiểu 05 sản phẩm hỗ trợ):

 • Bao gồm các ưu đãi của gói cơ bản.
 • Ưu đãi lên đến 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài và nhiều các ưu đãi khác.

Tiện ích

 • Đáp ứng toàn bộ các nhu cầu phát sinh trong quá trình du học của du học sinh: thanh toán học phí, sinh hoạt phí và các chi phí du học cần thiết khác.
 • Được hưởng nhiều tiện ích về giá, phí, thủ tục hồ sơ khi khách hàng lựa chọn tham gia các gói sản phẩm (tối thiểu, cơ bản, nâng cao).
 • Mức cho vay: tối đa 80% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 120 tháng đối với vay chi phí du học (ân hạn tối đa 06 tháng).
 • Đáp ứng đủ điều kiện vay vốn tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân
 • Có vốn tự có tối thiểu 20% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học
 • KH có nguồn thu nhập đủ dảm bảo thanh toán gốc lãi vay
 • Có bảo đảm đầy đủ bằng tài sản theo quy định hiện hành.
 • CMND/hộ chiếu, hộ khẩu
 • Thông báo mời học/học phí
 • Các hồ sơ khác theo quy định của VietinBank.

- Đối tượng vay vốn: thân nhân của du học sinh/ du học sinh

- Tài sản bảo đảm: thuộc sở hữu của thân nhân du học sinh/ du học sinh/ bên thứ 3

- Gói sản phẩm bao gồm sản phẩm cốt lõi là sản phẩm cho vay du học) và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ khác (bảo hiểm, thanh toán, đổi ngoại tệ…)

- Gói cơ bản (sản phẩm cốt lõi và 02 -04 sản phẩm hỗ trợ):

 • Miễn phí: 01 lần Phí phát hành thẻ tín dụng, phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế; 12 tháng phí quản lý tài khoản
 • Ưu đãi đến 50% phí xác nhận số dư và nhiều các loại ưu đãi khác

- Gói nâng cao (sản phẩm cốt lõi và tối thiểu 05 sản phẩm hỗ trợ):

 • Bao gồm các ưu đãi của gói cơ bản.
 • Ưu đãi lên đến 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài và nhiều các ưu đãi khác.

Tiện ích

 • Đáp ứng toàn bộ các nhu cầu phát sinh trong quá trình du học của du học sinh: thanh toán học phí, sinh hoạt phí và các chi phí du học cần thiết khác.
 • Được hưởng nhiều tiện ích về giá, phí, thủ tục hồ sơ khi khách hàng lựa chọn tham gia các gói sản phẩm (tối thiểu, cơ bản, nâng cao).
 • Mức cho vay: tối đa 80% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 120 tháng đối với vay chi phí du học (ân hạn tối đa 06 tháng).

ĐĂNG KÝ TƯ VÂN VAY VỐN MIỄN PHÍ