BIDV

Vay du học là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động du học hoặc chứng minh tài chính khi đi du học. Đối tượng khách hàng của sản phẩm vay vốn này là du học sinh hoặc thân nhân du học sinh có thu nhập, chứng minh được khả năng trả nợ khoản vay.

Mức vay tối đa

Lãi suất vay ưu đãi

Thời hạn vay tối đa

Lãi suất vay sau ưu đãi

Phí trả nợ trước hạn

Gói vay du học BIDV có những ưu điểm nổi bật sau:

- Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

- Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần.

- Mức cho vay tối đa: 100 % tổng chi phí du học

- Thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm.

- Phương thức trả nợ linh hoạt

- Khách hàng có thể được ân hạn trả nợ thời gian lên tới 5 năm

- Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc của bên thứ ba

- Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Các điều kiện mà khách hàng cần đáp ứng:

- Khách hàng sinh sống hoặc làm việc thường xuyên: Tại tỉnh/thành phố Chi nhánh BIDV cho vay hoặc địa bàn giáp ranh tỉnh/thành phố Chi nhánh cho vay.

- Có thu nhập thường xuyên, ổn định và đảm bảo khả năng trả nợ.

- Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp các quy định của BIDV.

- Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu BIDV)

- CMND/Hộ chiếu/ và Hộ khẩu thường trú/tạm trú của du học sinh và thân nhân (trường hợp người vay là thân nhân du học sinh)

- Tài liệu chứng minh mục đích vay vốn (Giấy giới thiệu/ Tài liệu quảng bá về các khóa học…)

- Tài liệu chứng minh nguồn trả nợ.

- Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm.

Gói vay du học BIDV có những ưu điểm nổi bật sau:

- Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

- Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần.

- Mức cho vay tối đa: 100 % tổng chi phí du học

- Thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm.

- Phương thức trả nợ linh hoạt

- Khách hàng có thể được ân hạn trả nợ thời gian lên tới 5 năm

- Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc của bên thứ ba

- Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình.

ĐĂNG KÝ TƯ VÂN VAY VỐN MIỄN PHÍ